57 70 76 00
post@orenhotel.no
Booking

Personvernerklæring

1. Om Øren Hotel AS
Eier av denne nettsiden er: Øren Hotel AS, Elvegata 14, 6993 Høyanger. Tlf: 57 70 76 00. E-post: post@orenhotel.no
Vårt organisasjonsnummer er: NO 985208298

2. Formålet med vår håndtering av personopplysninger
I forbindelse med kundeforhold må vi innhente opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, organisasjonsnummer og annen nødvendig informasjon. Dette er opplysninger vi utelukkende benytter for å håndtere ditt kundeforhold. Vi tar vare på opplysningene så lenge vi har et kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjepart
Utlevering av opplysninger vil ikke skje, med mindre det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlige myndigheter.

4. Kunderegister/hotellsystem
Vårt kunderegister inneholder opplysninger om kunden som navn, adresse, telefon, evt. selskapsnavn og informasjon om kontaktpersoner hos kunden, i tillegg til opplysninger om hvilke tjenester og produkt kunden har kjøpt. Disse blir lagret i vårt system så lenge det er nødvendig for oss. Ønsker du å få oversikt over hva vi har lagret og evt. bli slettet fra vårt hotellsystem, se kapittel om sletting.

5. Kortinformasjon ved no-show og forhåndsbetaling
Vi ber om kortopplysninger ved telefon- og e-post bestilling. Vi trenger kortnummer, utløpsdato og cvc. Disse opplysningene blir kun registrert i vårt datasystem til bruk ved no-show, eller om gjesten reiser uten å betale. Ved no-show blir gjesten belastet det første døgnet som er bestilt. Om gjesten reiser uten å betale ved utsjekk belastes hele oppholdet.

6. Booking.com
Ved bestilling av rom via www.booking.com benyttes kortnummer, utløpsdato og cvc som betaling for oppholdet. Opplysningene blir kun brukt i vårt system til den aktuelle bookingen, og blir deretter slettet.

7. Deling
Det er mulig å dele artikler på nettsiden i sosiale medium (Facebook, Instagram). Videre håndtering av data som blir delt i sosiale medium blir regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

8. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon
Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan en få ved å henvende deg til Øren Hotel på e-post: post@orenhotel.no . Om dine registrerte opplysninger er uriktige, ufullstendige eller du ønsker å slette dine opplysninger, kan man kreve dette i henhold til personopplysningsloven § 27.

9. Ansvarlig databehandler
Daglig leder hos Øren Hotel AS er ansvarlig for håndtering av personopplysninger. Vedkommende er ansvarlig for at det blir gjennomført internkontroller med hensyn til behandling av personopplysninger, og at evt. avvik fra gjeldende lovverk blir meldt inn og rettet. Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern.

Har du spørsmål, ta kontakt på post@orenhotel.no eller 57 70 76 00.